DE GANG - FUNERARIUM

Het begroeten van de overledene maakt emoties los. Verdriet en troost bij een overlijden, emoties waarbij men losgekoppeld is van de dagelijkse routine en omgeving. Het ontdoen van de details van deze dagelijkse beslommeringen gebeurt bij het doorlopen van een serene gang, waar ook decoratie en kleur werden weggelaten. Deze zorgt ervoor dat de bezoeker bijna 'gereset' wordt, alvorens de groetruimtes te betreden.

Even wordt dezelfde vloerafwerking als in de gang ervaren in de groetruimte; de emotionele intensiteit wordt geleidelijk vergroot tot bij de overledene. De groetkamers werden uitgevoerd in verschillende thema's, die de nabestaanden de persoonlijke keuze geven om een sfeer te kiezen, die aansluiten bij het levensverhaal van de overledene.

Op het einde van de gang bevindt zich de afscheidsruimte. Een tekst voorlezen, muziek of een film afspelen, samenkomen om de overledene een laatste groet te brengen.