RIDE THE WAVE - Beachbar De Kwinte Westende

Door de vormgeving van het toogmeubel worden de looplijnen en gebruikersruimte gedefinieerd, en behoudt het meubel het eigen karakter binnen het gegeven van het bestaande gebouw. De deltavorm, de gradaties in licht en het gebruik van eenvoudige planken geven samen een meubel waar iedere gebruiker of bezoeker een eigen verhaal aan vastknoopt.

Wat voor de ene de reflectie is van de zee over het strand, is voor de andere misschien een zonsondergang. Het toelaten van het ontwerpen van een eigen verhaal, maakt van een meubel in een openbare ruimte dan ook een meubel van iedereen.