Binnen interieurarchitectuur
Waarom ben ik interieurarchitect?
Omdat mensen, hun leefwereld en hun beweegredenen me boeien.
Omdat met licht, geluid, materialen, textuur en kleur een verhaal kan verteld worden.

Alles begint met een goed gesprek.
Door met de opdrachtgever rond de tafel te zitten en goed te luisteren, worden heel wat vragen beantwoord. Wat zijn de wensen van de opdrachtgever? Welke behoefte en beweegredenen spelen er mee? Worden deze beweegredenen concreet terug gevonden in de wensen? Wat wordt er verwacht door de opdrachtgever?... Door deze antwoorden te analyseren, aan te voelen en te ordenen, wordt de opdrachtstelling concreet gedefinieerd, en wordt de juiste klik gemaakt.

Naast dit aftasten van de opdrachtstelling, is het lezen van de ruimte zelf de belangrijkste input. Hoe verhoudt de ruimte zich tot de architectuur? Hoe wordt natuurlijk licht ervaren in de ruimte? Wat zijn de bouwtechnische mogelijkheden? Hoe verhoudt de ruimte zich tot de opdrachtstelling?... De rationele benadering van de ruimte zorgt ervoor dat de ruimte in zijn puurste vorm wordt weerhouden voor ontwerp.

Uit de analyse van de opdrachtstelling en de interpretatie van de ruimte wordt het verhaal voor het ontwerp gedestilleerd. Ontwerpen is meer dan alleen mooie vormen en kleuren combineren. Ontwerpen is voor mij een verhaal vertellen met volume en leegte, met licht en donker. De conceptvorming als drager wordt dan ook consequent gebruikt als referentiepunt in de vormgeving en materiaalkeuze, en bepaalt mee de uitvoeringsmethode van het ontwerp.

Samen met de opdrachtgever en de uitvoerders wordt dit verhaal realiteit.
Na realisatie van het project blijft de gebruiker de hoofdrolspeler, en brengt het verhaal zichzelf tot voltooiing.